Comité van Aanbeveling

Mevr. Margreet Blanken 
Actrice – Regisseur

Dhr. Douwe Draaisma
Psycholoog – Auteur – Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

Mevr. Gerthe Lamers
Cultuurmakelaar Lochem  –  Hoofdredacteur Zinweb.nl

Johannes Luijken
Musicus – Priester in de Christengemeenschap

Dhr. Remt Meijer
Boer  –  Bestuurder  –  Kunstliefhebber

Mevr. Marga Waanders
Burgemeester van Dongeradeel

Mevr. Tytsy Willemsma
Voorzitter van Tryater – Vertegenwoordiger van de drie Noordelijke provincies in Brussel

Advertentie