Freonen

U kunt It Hûs fan de Dichter  financieel steunen door € 20,- per jaar over te maken op rek.nr. 82 35 60 562

tnv. Akke Brouwer te Hantum o.v.v. Freon fan it Hûs.

 

U krijgt dan korting op de activiteiten en ontvangt de Nieuwsbrief.

Advertenties