Comité van Aanbeveling

Mevr. Margreet Blanken 
Actrice – Regisseur

Dhr. Douwe Draaisma
Psycholoog – Auteur – Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

Mevr. Gerthe Lamers
Cultuurmakelaar Lochem  –  Hoofdredacteur Zinweb.nl

Johannes Luijken
Musicus – Priester in de Christengemeenschap

Dhr. Remt Meijer
Boer  –  Bestuurder  –  Kunstliefhebber

Mevr. Marga Waanders
Burgemeester van Dongeradeel

Mevr. Tytsy Willemsma
Voorzitter van Tryater – Vertegenwoordiger van de drie Noordelijke provincies in Brussel

Advertentie

It Hûs fan de Dichter

It Hûs fan de Dichter is een klein intiem podium voor Poëzie  Kunst  en  Bezinning  in het uitgestrekte landschap van NO Fryslân.

Een huis waar mensen elkaar, onder het wakend oog van Ameland en Schiermonnikoog, kunnen ontmoeten in de luwte van de enige Tibetaanse Stoepa in Nederland en een oer-Hollandse Weidemolen.

Luisterend naar gedichten, muziek, voordrachten op het snijvlak van kunst en religie of genietend van exposities met thema’s die steeds in het teken zullen staan van mens, landschap en stilte.

Elke 2e zondag van de maand zijn er voordrachten en concerten onder de titel Sneinsrêst.  klik hier voor de agenda

In de zomermaanden worden er weekendworkshops georganiseerd waarin landschapsbeleving en kunst hand in hand gaan. klik hier voor agenda